Hur kan jag prata med en person med demens som upprepar sig?

Vad skulle jag säga när Kalle blev arg, eller frågade efter samma saker hela tiden?Vi har pratat med Maria Hedman som är, sedan 20 år, certifierad validationsarbetare och arbetar idag med att utbilda denna metod till både anhöriga och vårdpersonal så de kan kommunicera på ett annat sätt. Validationsmetoden När jag började arbeta på ett […]