Blunda inte för de juridiska frågorna

Juridiska frågor hamnar lätt långt ner på prioriteringslistan när en familjemedlem drabbas av demens eller annan sjukdom. Men att som anhörig blunda kan ge problem för hela familjen. ”Ta tag i frågor som framtidsfullmakt och testamente i tid”, råder advokat Bo Pargéus.

Anhöriga drar ofta ett stort lass för att lösa en massa vardagsfrågor. Att dessutom tänka på ekonomi och juridik är ytterligare en utmaning. 

Skriv en framtidsfullmakt


Bo Pargéus är advokat på Advokatbolaget Pargéus & Karström och möter ofta familjer där någon drabbats av demens eller annan sjukdom.

Hans bestämda råd är att inte blunda, utan att ta i de juridiska frågorna innan sjukdomen gått för långt.

– Målet är alltid att tillvarata viljan hos den som drabbas av sjukdom. Jag rekommenderar därför att man i god tid skriver en framtidsfullmakt, säger han.

I en framtidsfullmakt utses en person, ofta en son eller dotter, som tar hand om ens ekonomiska och personliga angelägenheter om man skulle drabbas av sjukdom eller psykisk ohälsa.

Den som skriver fullmakten väljer själv vad den ska täcka, exempelvis att betala räkningar och hantera olika typer av avtal, men det kan även vara villkor för gåvor och förvaltning av tillgångar. 

– Framtidsfullmakten träder i kraft när den som har ställt ut den inte längre kan ta hand om de ärenden som fullmakten täcker. Om inget annat anges är det fullmaktshavaren, alltså personen som blivit utsedd att ta hand om uppgifterna, som bedömer när den träder i kraft, säger Bo Pargéus.

Upprätta ett testamente

Förutom framtidsfullmakten så rekommenderar Bo Pargéus också att man upprättar ett testamente. 

– Detta är särskilt viktigt när familjen omfattar så kallade särkullbarn, det vill säga från tidigare förhållanden.

Med en framtidsfullmakt övertar fullmaktshavaren beslutsrätten när den träder i kraft. 

Ansöka om en god man


Om man fortfarande kan tillvarata sina egna intressen men behöver viss hjälp kan man ansöka hos tingsrätten om en god man. Det kan vara en familjemedlem eller någon annan.

– Med en god man behåller man sin rättshandlingsförmåga och kan till exempel ingå avtal själv. Den gode mannen måste ha samtycke av den som man företräder, säger Bo Pargéus.

Utse en förvaltare

Om en person helt och hållet är ur stånd vårda sig själv eller sin egendom kan tingsrätten i stället utse en förvaltare.  Den enskilde mister då i princip sin rätt att sköta sin egen ekonomi, ingå avtal, med mera. 

– Det är inte ovanligt att anhöriga blir förvaltare. Däremot kan det vara mer lämpligt att välja en kvalificerad yrkesperson till förvaltare om uppdraget innebär mer krävande uppgifter, säger Bo Pargéus.

Här nedan hittar du mer information.

God man, förvaltare eller framtidsfullmakt? Sveriges Domstolar

https://www.domstol.se/amnen/familj/god-man-och-forvaltare/

Framtidsfullmakt, Demensförbundet

Varför skriva ett testamente? Hjärt-Lungfonden

https://www.hjart-lungfonden.se/stod-oss/testamente/skriv-testamente/del-1/?gclid=Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke59MzRyBpdsa0USDtyKIYglPi-e7tmG7T_xL7UA8uhw8r9lzIL1ii4aAmqgEALw_wcB

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar