Hållbart anhörigskap

Vem är anhörig?

Anhörig är en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Den personen som vi bryr oss om och ger hjälp och omsorg kallas ofta för närstående.

Anhöriga tillsammans

Bara i Sverige finns över 1,3 miljoner anhöriga som ger omsorg och stöd till människor de bryr sig om. Anhöriga till äldre som behöver hjälp och stöd utför ungefär 60 procent av omsorgen för sina närstående som ofta är en förälder eller partner. Det är också många som hjälper sina syskon, vänner eller andra släktingar när de behöver hjälp och stöd. Är du en av dem så är du med andra ord långt ifrån ensam.

Påverkan på livet

Olika delar av livet kan komma att påverkas när vi är anhöriga. Det kan vara den egna hälsan, ekonomin eller livskvaliteten som försämras om vi får mindre fritid, måste frånvara från arbetet eller upplever psykiska påfrestningar som sorg, oro och stress. Ibland kan det finnas utmaningar med att samordna omsorgen tillsammans med andra anhöriga. Eftersom vi är känslomässigt knutna till personen som behöver vår omsorg så är det lätt att förstå att det kan vara förknippat med starka känslor och att vi gör uppoffringar för att ge omsorg och stöd på bästa sätt. Vi behöver förebygga de negativa effekterna i tid. Risken är annars att de förstärker varandra i flera delar av livet. När vi måste frånvara från jobbet så försämras ekonomin och stressen ökar ytterligare.

Förebygga negativa effekter

Hälsan, ekonomin och livskvaliteten är viktigt för oss. Kan vi förebygga de negativa effekterna av att vara anhörig så är det en stor vinst för alla, även för den närstående vi bryr oss om. När vi mår bra så är vi också ett bättre stöd för andra. Vi på Bryr vill ge dig som anhörig digitala verktyg, kunskap och stöd så att du kan bry dig på ett hållbart sätt.

Förslag på saker du kan göra:

  • Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda anhörigstöd. Ta kontakt med kommunen där du bor för att få veta vilket stöd du kan få.
  • Se över vilken hjälp din närstående behöver och kan få från kommunen.
  • Prata med familj, släkt och vänner till den närstående och be om hjälp.
  • Samordna omsorgen med andra så att det blir tydligt vem som gör vad.
  • Planera in tid för återhämtning.
  • Försök att göra roliga saker tillsammans.

Referenser:

Socialstyrelsen- Anhöriga som vårdar någon eller stödjer någon de står nära -Underlag för nationell strategi. 2021-6-7464 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2021

1177- Region Stockholm Anhörigstöd – Stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar