Hur social kontakt kan minska risken för kognitiv svikt

Bild på boken Grannskaps revolutionen och författaren Lina Zakrisson

Forskning har klargjort att social interaktion har en central roll när det gäller att förebygga kognitiv svikt och bibehålla en hälsosam hjärna. Ensamhet är något som drabbar många äldre så för att fördjupa oss i denna viktiga fråga, har vi haft nöjet att intervjua Lina Zakrisson, författaren bakom ” Grannskapsrevolutionen” där hon delar med sig […]