Bild på boken Grannskaps revolutionen och författaren Lina Zakrisson

Hur social kontakt kan minska risken för kognitiv svikt

Forskning har klargjort att social interaktion har en central roll när det gäller att förebygga kognitiv svikt och bibehålla en hälsosam hjärna. Ensamhet är något som drabbar många äldre så för att fördjupa oss i denna viktiga fråga, har vi haft nöjet att intervjua Lina Zakrisson, författaren bakom ” Grannskapsrevolutionen” där hon delar med sig av sin passion för att skapa meningsfulla grannskap och betonar vikten av att vara aktivt social i en tid när ensamhet tyvärr drabbar många.

Det är 2 miljoner människor i Sverige som besväras av ensamhet och isolering, det kan vara antingen du eller din granne. Det finns ett stigma kring ensamhet som göra att få vågar prata om den trots att den är så utbredd och utgör en känsla som vi allra flesta kan känna igen. Lina är samhällsplanerare i grunden och har jobbat med fastighetsutveckling och sett hur mycket outnyttjad potential som finns i våra grannskap. Grannar som aldrig möts, ytor som lämnas därhän som enkelt skulle kunna bli arenor för möten.

Forskningsresultat har visat att långvarig ensamhet är lika farlig som att röka 15 cigaretter om dagen. Det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, depression och demenssjukdom. Att investera i sociala relationer är därför livsviktigt. Men hur kan vi bryta ensamheten? Lina ger oss praktiska råd om hur vi kan förändra våra vanor och bygga upp meningsfulla relationer i vår vardag:

Ensamhet och upplevelsen av ensamhet är individuell. För att komma ur en negativ spiral kan du göra små saker dagligen för att bryta den. Säg hej till någon i trapphuset, på bussen eller ring en vän. Livet består av en massa händelser efter varandra så du måste börja göra saker annorlunda även om det kanske är obekvämt i början. Välj saker du är bekväm med och närma dig människor som du gillar. Du kan också göra ett relationsträd med människor du redan har i din vardag; vänner, bekant, grannar, kollegor, släkt osv och göra en inventering. Då vet du vart du ska fylla på. Kanske är du inte så ensam som du tror, kanske har du tappat kontakten med människor som du vet finns kvar där för dig och du behöver agera på det.

För anhöriga till äldre med behov av att bryta sin ensamhet och för dem som bor långt bort, finns det specifika tips och strategier?

Genom att uppmuntra din närstående till att skapa ”tunna band” med människor i vår omgivning kan vi öka tryggheten i våra liv och bygga meningsfulla relationer säger Lina. Som jag skriver om i min bok Grannskapsrevolutionen är våra grannskap outnyttjade guldkorn i den här frågan. Uppmuntra dina nära och kära att undersöka sin närmiljö. Att gräva där du står är otroligt effektivt. Besöka samma café eller park för att börja skapa tunna band i sin omgivning som kan leda till mer. Tunna band är till skillnad från blodsband, som du har hela livet, de människor som florerar lite mer perifert i ditt liv. Grannen på våning 4 vars katt du alltid hälsar på vid namn men egentligen inte vet vad kattmamman heter, caféägaren, frisör eller busschauffören du känner igen. Dessa betyder mycket mer än vad vi hittills trott och bygger trygghet i våra liv. Många vill ha mer kontakt med sina grannar så vänta inte på att någon annan tar initiativet. Får du ett nej så är inte det hela världen, testa med någon annan person eller annan aktivitet.

Avslutningsvis delar Zakrisson insikter om hur man kan bry sig på rätt sätt för att skapa ett socialt liv för någon som behöver det, och betonar att de bästa relationerna är ömsesidiga. Att hitta en granne som också uppskattar att fika så att båda får något av upplevelsen skapar meningsfullhet och hållbara relationer som håller på sikt.

Linas 5 bästa tips:

  • Anta inte att alla lider av sin ensamhet – våga fråga vad personen i fråga behöver och vad den är villig att ta för steg för att nå dit
  • Har din närstående en diagnos, fundera på om ni ska vara öppen med din gentemot omgivningen. Detta kan skapa engagemang, folk i närheten vill ofta hjälpa till om de kan.
  • Gräv där ni står. Finns det grannar som får en chans att hjälpa till? Fler än vi tror är ensamma och även många som inte är det vill ha fler mänskliga kontakter omkring sig.
  • Är din närstående mottaglig för tips? Det finns ofta många olika typer av aktiviteter att engagera sig i civilsamhället. Körer, promenadgrupper, matlagningsträffar, kyrkan eller volontärorganisationer som arrangerar olika träffar. Att få hjälp till aktiviteten den första gången eller gångerna kan vara avgörande.   
  • Fundera kring boendeformen. Idag finns flera alternativ till gemensamhetsboenden som bidrar med social gemenskap och är väldigt uppskattade.

www.ensamhetsrevolutionen.se

Instagram

NY BOK: Grannskapsrevolutionen!

Läs mer och beställ här:

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar