Hur social kontakt kan minska risken för kognitiv svikt

Bild på boken Grannskaps revolutionen och författaren Lina Zakrisson

Forskning har klargjort att social interaktion har en central roll när det gäller att förebygga kognitiv svikt och bibehålla en hälsosam hjärna. Ensamhet är något som drabbar många äldre så för att fördjupa oss i denna viktiga fråga, har vi haft nöjet att intervjua Lina Zakrisson, författaren bakom ” Grannskapsrevolutionen” där hon delar med sig […]

Hur kan jag prata med en person med demens som upprepar sig?

Vad skulle jag säga när Kalle blev arg, eller frågade efter samma saker hela tiden?Vi har pratat med Maria Hedman som är, sedan 20 år, certifierad validationsarbetare och arbetar idag med att utbilda denna metod till både anhöriga och vårdpersonal så de kan kommunicera på ett annat sätt. Validationsmetoden När jag började arbeta på ett […]