Stöd och hjälp för anhöriga och närstående

Psykiska påfrestningar

Ett anhörigskap där vi ger omsorg och stöd till en närstående kan komma plötsligt och ibland vara under en väldigt lång tid. Många anhöriga upplever en obalans i tillvaron och att de aldrig räcker till och det kan skapa psykiska påfrestningar som tillexempel stress, frustration och dåligt samvete.

Det finnas hjälp att få

I varje kommun erbjuds hjälp och stöd för anhöriga och deras närstående men vad som erbjuds skiljer sig åt i de olika kommunerna. Sök gärna hjälpen i tid så att det finns utrymme för handläggning och eventuella väntetider.

Olika former av hjälp

Situationen och behoven ser så klart väldigt olika ut för var och en även om vi människor är lika på många sätt. Det är kommunens socialnämnd som ansvarar för stödet för anhöriga men en del kommuner har också äldreombud eller patientombudsman som kan ge information. Det kan finnas avlösning i form av växelvård, dagverksamhet eller hemtjänst för att ge ökad möjlighet att bo hemma, ge stimulans för din närstående eller för att avlasta för anhöriga. Ibland har man som anhörig rätt till ekonomisk ersättning.

Att vara mottaglig för att få hjälp

Det kan ta emot att få hjälp och stöd då många tänker att de klarar det på egen hand. Det kan vara så att någon ger omsorg och vård till en partner men själv är äldre och egentligen också behöver stöd. Kanske ser de inte att de inte längre klarar av att ge den omsorg och vård som behövs till den närstående. Det finns då en möjlighet att boka ett hembesök där en handläggare kan få inblick i hur det fungerar i hemmet och vilka behov av stöd och hjälp som behövs.

Referenser:

1177.se Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående
Socialstyrelsen- Anhöriga som vårdar någon eller stödjer någon de står nära – Underlag för nationell strategi. 2021-6-7464 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2021

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar