Mindfulness för välmående

Inför varje övning sätter du en tydlig intention för att tydliggöra avsikten. En grundintention som du alltid kan ha med dig är ”min intention är att vara vaken och alert i nuet utan att bedöma det jag riktar min uppmärksamhet på”.  Det kan också vara något så enkelt som att ”min intention är att vara […]

Hållbart anhörigskap

Vem är anhörig? Anhörig är en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Den personen som vi bryr oss om och ger hjälp och omsorg kallas ofta för närstående. Anhöriga tillsammans Bara i Sverige finns över 1,3 miljoner […]

Förbättra tillvaron för dig och den du bryr dig om

Balans Vi har många delar i livet som ska balanseras för att få livspusslet att gå ihop. Vi vill också betona vikten av att skapa en hållbar vardag för alla anhöriga. Här ger vi några tips som kanske kan hjälpa dig och andra anhöriga att hitta sätt att samarbeta kring den närstående som ni bryr […]

Stöd och hjälp för anhöriga och närstående

Psykiska påfrestningar Ett anhörigskap där vi ger omsorg och stöd till en närstående kan komma plötsligt och ibland vara under en väldigt lång tid. Många anhöriga upplever en obalans i tillvaron och att de aldrig räcker till och det kan skapa psykiska påfrestningar som tillexempel stress, frustration och dåligt samvete. Det finnas hjälp att få […]